Д-р Калинка Недушева

Д-р Калинка Недушева Дерматовенеролог с голяма репутация в България. Работи в специализирана дерматовенерологична клиника в България, чийто основател е. По време на кариерата си тя публикува над 245 професионални статии, няколко глави в учебници и монографии. Участвала е в множество конгреси и симпозиуми у нас и в чужбина, както и като лектор в областта на продължаващото медицинско образование. Тя е била ръководител на проекти за генитални инфекции с човешки папиломен вирус, клинични и епидемиологични изследвания, диагностични процедури и лечение. Като съавтор на проекта Прилагане на нови методи за повишаване на ефективността на лечението на гъбични заболявания при хора.